Tin Tuyến sinh

Trường Y Dược Vạn Hạnh – đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp

Trong bối cảnh nền giáo dục đào tạo theo “định hướng nội dung” trở nên bất cập và xuất hiện nhiều nhược điểm, trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thấy rõ được tầm quan trọng và từng bước xây dựng mô hình đào...

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh: Đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Đào tạo sinh viên gắn với nhu cầu của xã hội là một yêu cầu bức thiết nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng và giảm chi phí, thời gian cho nhà tuyển dụng. Sinh viên Vạn Hạnh ra trường đều có việc làm thu...

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh: cùng bạn kiến tạo tương lai

Với xã hội hiện nay, ĐH không phải là con đường duy nhất để bước vào đời. Thí sinh cần xác định cho mình một hướng đi đúng và phù hợp, lựa chọn cơ hội phát triển cho mình với các kỹ năng mà thị trường lao động...

Ngành nghề và các hệ đào tạo tại Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

Là trường đào tạo khối ngành Y dược - Kinh tế - Kỹ thuật, sau 10 năm hình thành và phát triển, sinh viên trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh sau khi tốt nghiệp ngày càng được các doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực, kỹ...